Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Le ngosi ibehlezi esikhwameni sezindaba ezingaqediwe kusukela unyaka wezi-2017. Ukubukela emuva nge-Izinkanyezi Ezintsha¬†akukaze kube lula neze njengoba njalo sisabona ezinye izinto esasingazenza kangcono. Nokho-ke incwadi leyi ibe yisiqalo sokufezeka kwephupho kithi ngakho phezu kokuba neziyikwana iseyiqoqo lobuciko esifisa busazothuthukela isimilo sabo sangempela ngesikhathi. Ukubambisana kwethu no Blue Weaver¬†okusanda kukwenzeka kuzokwenza ukuthi abanye abantu bazokwazi ukuyizwa…

Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Kusukela zingumuhla wokuqala kuMandulo (1 Septemba) sizoqala ukwamukela iqoqo lethu lokuqala lezindaba ezimfishane eziphakathi kwamagama ayinkulungwane eyodwa nanhlanu nawayizinkulungwane ezintathu (1500-3000). Umnqamulajuqu lokwamukela lezi zindaba luyoba ngomhla wokuqala kuMfumfu (1 Okthoba). Samukela izindaba ezimfishane zesiZulu ezilandisa ngezinsumansumane ezingaphandle kwalomhlaba esiwaziyo. Lapha sibala izindaba ezikhuluma ngemimoya, umkhathikazi, izilwane ezingaziwa kanye nemilingo. Kunxenxwa ukuthi ababhali bagxile kubunjalo…