i-Izinkanyezi Ezintsha yowezi-2019 isiphumile!

Incwadi yethu yokuqala esayenza njenge-Kwasukela Books ibiyi-Izinkanyezi Ezintsha eyaphuma kuZibandlela ngowezi-2017. Njengeqoqo lokuqala esiZulwini elihlosile ukuqukatha ubunganekwane besimanje sazile ukuthi ingase ingaphumeleli ngoba iningi labantu abavamisile ukubona izincwadi ezinje ziphume. Kodwa uthando esilubonile kubafundi bethu lusikhuthazile kabi futhi luyanda njalo ngonyaka. Ngakho sifunile ukuyiqamba kabusha siyenze ibukeke ngendlela entsha yesikhathi samanje kowezi-2019. Siyethemba ukuthi nizoyithanda njengoba isiyenziwa futhi ngaphandle nangaphakathi ukuze imibhalo yayo yethulwa ngendlela enika ugqozi kumfundi.

Izinkanyezi Ezintsha isiyatholakala kuso sonke isitolo sezincwadi esihle saseMzansi nakwi-intanethi.