Releasing: Izinkanyezi Ezintsha, a collection of isiZulu short fiction

We are excited and proud to announce the release of Kwasukela Books’ debut publication: Izinkanyezi Ezintsha. Featuring 7 isiZulu short stories, Izinkanyezi Ezintsha is the product of a desire to bring new and exciting isiZulu literature from new voices. Being the first-ever collection of speculative fiction in isiZulu, Izinkanyezi Ezintsha pushes the boundaries of how isiZulu literature is imagined in South Africa and the world.

property of Kwasukela Books ©
property of Kwasukela Books ©

The seven authors and the titles of their stories are as follows:

Cullen Mackenzie: ‘iMpi kaSikhulumi noHlokohloko’
EB Maphumulo: ‘iNgulube kaGudla’
Fred Khumalo: ‘Kwakungcono eGibithe’
Manqoba Masondo: ‘uZuzile’
Zandile Khumalo: ‘uNtsika eZweni leseThembiso’
Bongeka Noxolo: ‘iNgwenya enoMusa’
Thembi Gwebu: ‘iMpumelelo yeziNkomo eNkantolo’